Szinusz-, koszinusz- és tangensfüggvény grafikonja

Szögfüggvények grafikonja - származtatás

Ábrázolás

A P pontot mozgatva lehet a különböző forgásszög értékeket beállítani.

 Számítások

Számolás

Szinusz és koszinusz értékek

 A forgásszög első koordinátája $=>$

 A forgásszög első koordinátája $=>$

Használat: a kalkulátor csak radiánban dolgozik (ezért kell megszorozni $pi/180$-al a $fok$ban megadott szögeket).
A lehetséges konstansok és függvények:
+, -, *, /, ^, pi, e, sqrt(), ln(), abs(), sign(), floor(), ceil(), n!, C(n,k), ran(a,b,n) sin(), cos(), tan(), sin^-1(), cos^-1(), tan^-1(), sinh(), cosh(), tanh(), sinh^-1(), cosh^-1(), tanh^-1() sec(), csc(), cot(), sec^-1(), csc^-1(), cot^-1(), sech(), csch(), coth(), sech^-1(), csch^-1(), coth^-1()
Az értékek tárolásához változókat kell használni. A $;$ (pontosvessző)-vel választjuk el a kifejezéseket.

 PROGRAMOK

GeoGebra - osztrák program

A program honlapja

A geometriai szerkesztő program segítségével készültek az ábrázolások.

GRAPH - ingyenes függvénygrafikon rajzoló program

A program honlapja

Copyright (c) 2006 by Ivan Johansen

Az oldalon használt Geogebra fájl letöltése