Függvénygrafikon rajzoló

2007. október 5., péntek

           Ne törölje az előző grafikont!        
x min  x max          y min  y max
Függvény f(x) (5 függvényt írhatunk be egyidőben, pontosvesszővel elválasztva külön sorokba):
Rácsot mutat
 
Ugyanaz a skála mindkét tengelyre [*]
 
Diagram igazítása az ablakhoz [*]
 
Nyomtatási nézet
 
 
 
[*] újrarajzolás után látható

 Operátorok és függvények - segítség

+ - * : /
() [] {}
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás, zárójelek (a csoportosítás jelei). A szorzás jele *nem szükséges, ki lehet hagyni. Például: 0.5x^3-3x or pixeln(2cos[LN2x]) or Pipi/(Exe) Használjunk különböző típusú zárójeleket!
alap^kitevő
vagy
p(alap,kitevő)
Hatványozás: alapkitevő, például p(x,2) vagy x^2 . Instead of ^ you can also type a single quote ' or a double quote ". If you don't use p(), make sure that bases or exponents composed by sub-expressions such as additions, subtractions, multiplications or divisions, are clearly marked off by being completely enclosed into parentheses, brackets or braces. Example: (x/3)^(2x) . Instead of x"3, of course, you can also enter xxx. Or, instead of tan(x)'2 you may type tan(x)tan(x).
root(arg,index) "index-th" root of argument. Például: root(x,6) hatodik gyök x, root[tan(x),4] a tan(x) negyedik gyöke .
sqrt() Az argumentun négyzetgyöke (a zárójelben szám vagy kifejezés lehet). Ekvivalens a root(argument,2) kifejezéssel.
cbrt() Az argumentum köbgyöke. Ekvivalens a root(argument,3) kifejezéssel.
logn(arg,a) Az argumentum a alapú logaritmusa.
ln() Természetes alapú logaritmus (base-E logarithm of argument where E is Euler's constant)
lg() 10-es alapú logaritmus, ekvivalens a logn(argument,10) kifejezéssel.
lb() 2-es alapú logaritmus.
exp() Természetes alapú hatvényfüggvény, ekvivalens a E^argument kifejezéssel.
sin() A sin(x) függvény.
cos() A cos(x) függvény.
tan() A tg(x) függvény.
cot() Cotangent
sec() Secant of argument, equiv. to 1/cos(arg).
csc() Cosecant, equiv. to 1/sin(arg).
asin() Arc sine
acos() Arc cosine
atan() Arc tangent
acot() Arc cotangent
asec() Arc secant, inverse secant.
acsc() Arc cosecant, inverse cosecant.
sinh() Hyperbolic sine, Sinus hyperbolicus
cosh() Hyperbolic cosine, Cosinus hyperbolicus
tanh() Hyperbolic tangent, Tangens hyperbolicus
coth() Hyperbolic cotangent, Cotangens hyperbolicus
sech() Hyperbolic secant, Secans hyperbolicus.
csch() Hyperbolic cosecant, Cosecans hyperbolicus.
asinh() Area sine, Area sinus hyperbolicus, inverse sinh().
acosh() Area cosine, Area cosinus hyperbolicus, inverse cosh().
atanh() Area tangent, Area tangens hyperbolicus, inverse tanh().
acoth() Area cotangent, Area cotangens hyperbolicus, inverse cotanh().
asech() Area- secant, Area secans hyperbolicus, inverse sech().
acsch() Area- cosecant, Area cosecans hyperbolicus, inverse csch().
gaussd(x,mean,sigma) Gaussian distribution ("Bell Curve"). gaussd(x,0,1), by the way, is the special case "Normal distribution density with mean-value=0, standard-deviation=1".
min(arg1,arg2) Visszatér a két argumentum közül a kisebb számmal.
max(arg1,arg2) Visszatér a két argumentum közül a nagyobb számmal.
round() A legközelebbi egész számra kerekít.
floor() Lefelé kerekít.
ceil() Felfelé kerekít.
abs() or | | Az abszolútérték függvény. Például: 2abs(sin[x]) vagy alternatívan 2|sin(x)| .
sgn() Az előjel függvény.
sgn(x)  =    1, ha x > 0
 0, ha x = 0
-1, ha x < 0